Javaslat a HÉSZ módosításhoz

2019. június 12.

Sikereket értünk el a Hész-módosításban! Mégsem lesz raktározás a Ligeti Lovarda területén!

Egyesületünk is részt vett a 2019. május 16-án megtartott lakossági fórumon. A "Pilisvörösvár Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat részleges módosítása" véleményezési anyagot átnéztük, megvitattuk, és beadtuk módosító javaslatainkat
A többek között Egyesületünk által is ellenzett Ligeti Lovardát érintő Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv mégsem egészül ki a raktározás, mint elhelyezhető tevékenységek körével, így a továbbiakban nem kell tartani attól, hogy a Ligetet ismételten kamionok tömkelege fogja ellepni.

Javaslatunknak megfelelően egészül ki a HÉSZ-módosítás a gazdasági telephelyeken történő hulladéktárolási tevékenység tekintetében is, annak érdekében, hogy korlátlan ideig ne lehessen a gazdasági telephelyeken hulladékot felhalmozni, tárolni.

Elismerés minden magánszemélynek, szervezetnek aki hallatta a témában a hangját. Ilyen amikor Együtt Teszünk Vörösvárért!

Köszönjük Cser Andrásnak és Lovász Ernőnek az előkészítő munkát és a javaslattételt, mely meghallgatásra talált.